„Wytworki-potworki: Bajki, które niosą moc”

POWRÓT

„Wytworki-potworki: Bajki, które niosą moc”

16.09.2020

„To umysł kreuje świat wokół nas i nawet gdybyśmy stanęli tuż obok siebie na tej samej łące, moje oczy nigdy nie ujrzą tego, co widzą twoje.”

George Gissing

Nasze Dzieciaki – wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 i 2 – podzieliły się swoimi sercami i umiejętnościami artystycznymi  z innymi dziećmi w trudnej sytuacji, które przebywają w szpitalach na oddziałach dziecięcych, w hospicjum „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu, wrocławskich świetlicach środowiskowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Tak powstała książeczka „Wytworki-potworki: Bajki, które niosą moc” autorstwa psycholog i pisarki bajek terapeutycznych Małgorzaty Tomera z Kalisza.

Pani Małgosia we współpracy z Fundacją „Dajmy Szansę” z Wrocławia zrealizowała projekt Mikrogranty Młodzieżowe MM/43/2020, sfinansowany ze środków Gminy Wrocław. W ramach projektu została wydana książeczka przeznaczona dla dzieci przebywających we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szpitalach i świetlicach środowiskowych.

Wszystkie rysunki do bajek Pani Małgosi Tomery wykonali nasi wspaniali, więksi i mniejsi, Wychowankowie, którzy od kilku miesięcy zapoznawali się z bajkami terapeutycznymi pani Małgosi i zamknęli je w pięknych ilustracjach.

A oto, jak o swoich bajkach opowiada Autorka:

„Dla mnie są one oknem, przez które możemy inaczej spojrzeć na świat. Pomagają nazwać i zrozumieć to, co trudno wyrazić własnymi słowami. Mogą być pomocne jako wstęp do rozmowy na ważny temat, wspólne przyjrzenie się czemuś… mogą pomóc lepiej zrozumieć pewne sprawy, spojrzeć na nie inaczej, nie są natomiast lekarstwem na problemy i trudności. W moim osobistym odczuciu i przekonaniu nie są też adresowane jedynie do dzieci, które wg dorosłych “mają problem”… traktuję je raczej jako adresowane do dzieci i dorosłych, którym mogą pomóc przyjrzeć się wspólnie ich relacji i lepiej zrozumieć to, co w tej relacji się dzieje”.

Pozostałe bajki możemy przeczytać na stronie:

wytworki-potworki.pl

Magdalena Szal- wychowawca POW 2

Galeria

Jak do nas dojechać?

Social Media