Warsztaty integracyjne – arteterapia

POWRÓT

Warsztaty integracyjne – arteterapia

12.07.2019

Widząc się każdego dnia w tym samym miejscu, mijając się na schodach, przechodząc obok siebie – w pewnym momencie chcemy dowiedzieć się czegoś wzajemnie o sobie, poznać się. Decydujemy się wtedy zadać drugiej osobie pytanie, zaprosić do rozmowy…
Dnia 9 lipca 2019 r., wychowankowie placówek wspólnie z osobami niepełnosprawnymi, będącymi podopiecznymi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez terapeutów PŚDS – polegających na wspólnym tworzeniu – ułamka morskiego krajobrazu. Cieszymy się, że osoby w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami i zainteresowaniami mogły spotkać się w celu wspólnego kreatywnego spędzenia czasu nad tworzeniem plakatu gdzie wartością dodaną było wzajemne poznanie się osób z niepełnosprawnościami i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Intencją Powiatowego Centrum Usług Społecznych jest rozpoczęcie procesu integracji, wzajemnej edukacji a także budowania prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka, które mają kluczowe znaczenie i wpływ na jakość i sposób funkcjonowania w najbliższym środowisku. Praca przez sztukę bez wątpienia zbliża i łączy, gdyż wspomniane zajęcia oprócz powstałego obrazu zakończyły się także zaplanowaniem kolejnych zajęć m.in. sportowych
i muzycznych.

Galeria

Jak do nas dojechać?

Social Media