Uroczyste otwarcie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Klubu…

POWRÓT

Uroczyste otwarcie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Klubu Seniora oraz Mieszkania Chronionego w Kątach Wrocławskich

06.05.2019

Dnia 12 kwietnia 2019 r. w Kątach Wrocławskich odbyła się uroczystość otwarcia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Klubu Seniora
oraz Mieszkania Chronionego.
Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak.
W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego na uroczystość przybyli: Pan Paweł Parus Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Pani Bogusława Kulińska Zastępca Dyrektora Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W spotkaniu uczestniczył Starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Roman Potocki. Przybyli także członkowie Zarządu Powiatu Wrocławskiego: Wicestarosta Pan Andrzej Szawan,
Pan Wiesław Zając, Pani Barbara Kosterska, Pan Dariusz Jedynak oraz Radni Rady Powiatu: Przewodniczący Pan Piotr Chmurzyński, Wiceprzewodniczący Pan Janusz Gargała,
Pan Sławomir Hryniewicz, Pan Andrzej Jamrozik, Pan Hieronim Kuryś, Pani Urszula
Solińska-Marek, Pan Miłosz Szczurowski i Pan Józef Żygadło.
W otwarciu uczestniczyli także Burmistrz Miasta Oleśnicy Pan Jan Bronś, Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan Bartosz Kotecki, Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Ks. Dariusz Amrogowicz, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Marcin Sokołowski, Sekretarz Gminy Mietków Pan Ireneusz Słoma, Sekretarz Gminy Czernica Pan Marcin Golański.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie: Zastępca Burmistrza Pani Katarzyna Łapińska-Szymańska, Pani Małgorzata Wujciów oraz Pani Monika Kwil–Skrzypińska. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej oraz Rady Seniorów z Kątów Wrocławskich, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu, dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, dyrektorzy i kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzez osób z niepełnosprawnością i seniorów.
Uroczystość poprowadziły Pani Arleta Szmigielska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pani Magdalena Kuźnicka Zastępca Dyrektora PCPR we Wrocławiu.
Na wstępie o zabranie głosu został poproszony Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak, który wyraził poparcie dla inicjatywy tworzenia w naszym województwie placówek świadczących usługi na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych.
Następnie głos zabrał gospodarz spotkania Pan Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego, który omówił wkład Powiatu Wrocławskiego w powstanie placówek, a także złożył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom za trud włożony w uruchomienie placówek.
W drugiej części spotkania nastąpiła prezentacja placówek przez Pana Bogusława Jakowczyka Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy i Panią Agatę Seretną Koordynatora Powiatowego Klubu Seniora oraz Mieszkania Chronionego.
Na zakończenie uroczystości Proboszcz Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich Ks. Krzysztof Tomczak dokonał uroczystego poświęcenia budynku.

Budynek został gruntownie wyremontowany oraz pozbawiony barier architektonicznych. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 2.150.000 zł. Najwięcej stanowiły środki własne Powiatu Wrocławskiego, tj. kwota 1.017.000 zł, 500.000 zł pochodziło z Budżetu Państwa,
z przeznaczeniem na utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, natomiast na Mieszkanie Chronione pozyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 488.000 zł. Z kolei Powiatowy Klub Seniora został wsparty środkami z Budżetu Państwa w wysokości 145.000 zł, dzięki Wieloletniemu Programowi „Senior+” na lata 2015-2020.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Uroczystość uświetniły występy zespołu seniorek z gminy Czernica o nazwie Modowy Wehikuł Czasu, które zaprezentowały
się zebranym w pięknych strojach z minionych epok. Następnie przyszedł czas na słowno- muzyczną prezentację uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kątach Wrocławskich. Wspaniałe występy poruszyły niejedno serce, toteż zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Zwieńczeniem uroczystości było oficjalne przecięcie wstęgi, którego dokonali wspólnie: Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak, Starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Roman Potocki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Piotr Chmurzyński.
Na zakończenie wszyscy zgromadzeni goście zostali zaproszeni do oglądania nowo utworzonych placówek.

Galeria

Jak do nas dojechać?

Social Media