Sprzęt komputerowy dla wychowanków placówek.

POWRÓT

Sprzęt komputerowy dla wychowanków placówek.

27.10.2020

W dniu 26 października 2020 r. w Powiatowym Centrum Usług Społecznych wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych zostały  przekazane  w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu projektu unijnego  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″,  laptopy oraz sprzęt audiowizualny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  W trudnym czasie pandemii, gdy nasi wychowankowie realizują naukę szkolną w systemie online, możliwość szerokiego wykorzystania nowych technologii  stanowi realne wsparcie procesu zdalnej  edukacji oraz służy rozwojowi kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.

Klikając w link uzyskasz więcej informacji dotyczących  realizacji powyższego Projektu.

Galeria

Jak do nas dojechać?

Social Media