Różnorodność roślinności – wycieczka rekreacyjna do Ogrodu Botanicznego…

POWRÓT

Różnorodność roślinności – wycieczka rekreacyjna do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

10.08.2020

Ogród Botaniczny we Wrocławiu powstał w 1811 roku. Dzisiaj jego powierzchnia to prawie 7,5 hektarów obsadzonych ok. 12 tys. odmian roślin. Warto również wspomnieć, iż Ogród ten został zarejestrowany jako pomnik historii.
Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego nr 1 mieli możliwość (06.08.2020r.) aby przekonać się o różnorodności roślin, jaka żyje w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Mogli poznać specyfikę niektórych z nich, np. co to znaczy, że roślina jest wiecznie zielona albo kwasolubna lub jakie systemy obronne potrafią wytworzyć rośliny by zahamować utratę wody z liści.
Ciekawym zajęciem dla naszych dzieci było wyznaczenie zadania by odnalazły wśród okazów drzew sosnę, która „jest w kolorze moro” – oczywiście mowa tu o Sośnie plamistokorej, której szarozielona kora na pniu łuszczy się nieregularnymi, zaokrąglonymi płatami, odsłaniając bladożółte spodnie warstwy, które pod wpływem światła przybierają kolor rudobrązowy.
Wychowankowie naszej Placówki zainteresowali się również łacińskim nazewnictwem oraz klasyfikacją traktującą o tym, które rośliny podlegają całkowitej ochronie w Polsce lub które gatunki umieszczone są w Czerwonej księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.
Ogród Botaniczny to ciekawe miejsce, które umożliwiło naszym wychowankom podziwianie roślin górskich, skalnych, wodnych, błotnych, a nawet tropikalnych i subtropikalnych. Natomiast całą wycieczkę po Ogrodzie zakończyło zabawne spotkanie „roślinnego Voldemorta”.
Karolina Florek – wychowawca POW I

Galeria

Jak do nas dojechać?

Social Media