O szkodliwości palenia tytoniu

POWRÓT

O szkodliwości palenia tytoniu

25.06.2019

W dniu 6.06. 2019 roku Powiatowe Centrum Usług Społecznych zorganizowało zajęcia profilaktyczne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu. Spotkanie dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych poprowadzili studenci , członkowie koła Naukowego SKN Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Uniwersytetu Medycznego, pani Agnieszka Pawelak (przewodnicząca Koła Naukowego ) oraz pan Michał Surdacki..
Młodzież aktywnie uczestnicząca w spotkaniu dowiedziała się z ciekawej multimedialnej prezentacji o najczęstszych powodach sięgania po papierosy i poszerzyła swoją wiedzę o negatywnych społecznych i zdrowotnych skutkach palenia. Promocja zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu podsumowana była ciekawym eksperymentem, podczas którego uczestnicy w bezpośredni sposób uświadomili sobie zgubne skutki palenia.

Galeria

Jak do nas dojechać?

Social Media