MISJA POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KĄTACH WROCŁAWSKICH

POWRÓT

MISJA POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KĄTACH WROCŁAWSKICH

15.11.2019

Naszą misją jest wsparcie i dzielenie się radością z możliwości tworzenia społeczności, która w atmosferze zrozumienia i wzajemnego szacunku podnosi poziom swojej samodzielności.

Działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich ukierunkowana jest na osiągnięcie przez podopiecznych zwiększonej szansy integracji, rehabilitacji społecznej oraz uniknięcia izolacji poprzez lokalną aktywizację w środowisku osób zdrowych.

Głównym celem Domu jest wsparcie i pomoc w kształtowaniu umiejętności samodzielnego funkcjonowania osobom niepełnosprawnym, które umożliwią im podejmowanie ról społecznych oraz zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych.

Zadania ukierunkowane na osiągnięcie celu będą realizowane poprzez zajęcia grupowe i indywidualne także w formie treningów, dostosowane do możliwości poszczególnych uczestników.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jako jednostka dziennego pobytu ma za zadanie poprawę funkcjonowania podopiecznych za pomocą działania terapeutycznego zaplanowanego przez zespół wspierająco-aktywizujący z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności podopiecznych.

Jak do nas dojechać?

Social Media