Informacja o Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kątach…

POWRÓT

Informacja o Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich

26.03.2019

Sprawdź najnowszą aktualność dotyczącą:
Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. Czytaj ⇒

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest przeznaczony i odpowiednio dostosowany dla trzydziestu osób z niepełnosprawnością. Zadaniem Domu jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne oraz z niepełnosprawnością intelektualną, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Podczas pobytu w placówce uczestnicy mogą skorzystać z proponowanych form terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach:

– rehabilitacyjnej
– społecznej
– kulinarnej
– gospodarstwa domowego
– arteterapii oraz bukieciarstwa
– muzykoterapii
– biblioterapii
– komputerowej

Ponadto prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, trening budżetowy, trening higieniczny, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Każdemu z uczestników zapewniany jest gorący posiłek w formie obiadu. Winda, podjazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, schodołaz oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby uczestników łazienki i toalety ułatwiają codzienne funkcjonowanie w placówce. Głównym celem domu jest zapewnienie oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Co należy zrobić przy ubieganiu się o przyjęcie do Domu Samopomocy:
1. Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej Gminie
2. Załączniki:
– wniosek o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich
– zaświadczenie od lekarza rodzinnego
– zaświadczenie od lekarza psychiatry/lub neurologa
– wywiad środowiskowy (przeprowadza pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania)
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( o ile osoba takie posiada)
– decyzja lub ostatni odcinek renty
Taki komplet dokumentów przekazuje Ośrodek Pomocy Społecznej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w celu wydania decyzji kierującej.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich
ul. 1 Maja 43C 55-080 Kąty Wrocławskie
godziny urzędowania: pn-pt 7:30 – 15:30
Tel. :
661 555 579
661 555 557
502 496 830
E-mail:
bjakowczyk@pcus.pl
jgierak-slawek@pcus.pl
Facebook:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy:
www.facebook.com
www.facebook.com

www.pcus.pl
KIEROWNIK: Bogusław Paweł Jakowczyk

Galeria

Jak do nas dojechać?

Social Media