Etykieta ucznia na co dzień

POWRÓT

Etykieta ucznia na co dzień

29.11.2018

„Życie to szereg następujących po sobie lekcji,
w których trzeba uczestniczyć,
by się czegoś nauczyć”.
Ralph Waldo Emerson

W dniach od 19 do 22 listopada 2018 r. zostały zorganizowane dla wychowanków trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych PCUS warsztaty z „Dobrych Manier”. Warsztaty przeprowadziła Pani Jadwiga Dębicka, specjalistka ds. etykiety. Zajęcia miały charakter teoretyczny i praktyczny. Wychowankowie poznali główne zagadnienia sztuki „savoir-vivre” wysłuchując krótkiego wykładu a następnie ćwiczyli, wykonując przeróżne czynności związane z etykietą.
Pierwsze dwugodzinne warsztaty odbyły się przy udziale wszystkich wychowanków dnia 19.11.br., w godzinach popołudniowych. Dzieci zapoznały się z etykietą i elementarzem stołu: w jaki sposób nakrywać do stołu, jakie są rodzaje sztućców, kieliszków, jak powinien wyglądać prawidłowy serwis dań oraz w jaki sposób zasiadać do stołu.
Następne warsztaty w dniach od 20 – 22.11.br., były przeprowadzone dla wychowanków, każdej z placówek. Dzieci odgrywały scenki tematyczne, które miały na celu przedstawić i nauczyć prawidłowego komunikowania się i kreowania własnego wizerunku.
Cykl warsztatów z „Dobrych Manier”, w krótkim czasie przyniósł oczekiwane rezultaty. Dzieci zdobytą wiedzę, realizują w życiu codziennym. Podczas wyjazdów edukacyjno-integracyjnych wiedzą, jak prawidłowo się zachować, znają i używają zwrotów grzecznościowych, są chętni do współpracy i pomocy innym.
Cykl Warsztatów zobrazował naszym dzieciom, jak dużą rolę w życiu codziennym odgrywa znajomość dobrych manier.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia warsztatów.

Galeria

Jak do nas dojechać?

Social Media