BIP

PCUS: Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II

w Kątach Wrocławskich

PCUS realizuje zadania z zakresu obsługi specjalistycznej, administracyjnej, prawnej, organizacyjnej, kadrowej, informatycznej, finansowej, z zakresu rachunkowości oraz ochrony danych osobowych, zajmuje się również prowadzeniem remontów, bieżącym utrzymaniem obiektów oraz ich niezbędnym wyposażeniem.

Więcej...

BIP

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Interwencyjnego

w Kątach Wrocławskich

Zadaniem POWI jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania zaspokajając przy tym ich niezbędne potrzeby emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, materialne oraz społeczne. W kolejnej podstronie mogą Państwo zobaczyć czy dla danej placówki są realizowane zamówienia publiczne i jaki mają status.

Więcej...

BIP

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 1

w Kątach Wrocławskich

Funkcjonowanie POW1 oparte jest na tzw. systemie rodzinnym. Głównym założeniem jest stworzenie warunków jak najbardziej podobnych do tych, które panują w domu rodzinnym.

Więcej...

BIP

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 2

w Kątach Wrocławskich

Placówka POW2 prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, resocjalizacyjne oraz terapeutyczne. Przygotowujemy podopiecznych do samodzielnego, dorosłego życia.

Więcej...

Jak do nas dojechać?

Social Media