Baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy…

POWRÓT

Baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie – 2021 r.

14.08.2019

Powiatowe Centrum Usług Społecznych publikuje aktualną  bazę  instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie realizując cele dotyczące usprawnienia systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej oraz zwiększania skuteczności podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Instytucje samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021 r.

Baza teleadresowa podmiotów  realizujących  programy korekcyjno – edukacyjne 2020

Ośrodki pomocy społecznej – województwo dolnośląskie 

Rejestr miejsc tymczasowego schronienia 2021 r.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2021 r.

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2020 r.

Jak do nas dojechać?

Social Media