Informacja o Powiatowym Klubie Seniora w Kątach Wrocławskich

Dodane przez e-jankowska - czw., 29/08/2019 - 17:03

Kategoria

Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich rozpoczął swoją działalność dnia 1 marca 2019 r. i funkcjonuje w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Działania Klubu skierowane są do osób zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego, które ukończyły 60. rok życia i są nieaktywne zawodowo. Praca Powiatowego Klubu Seniora ukierunkowana jest na motywowanie seniorów do czynności samopomocowych, tworzenie nowych więzi, przeciwdziałanie marginalizacji i rosnącej przepaści międzypokoleniowej oraz w celu podejmowania przez osoby starsze aktywności twórczej, kulturalnej i społecznej.
Klub stanowi dzienną formę wsparcia i liczy 30 miejsc. Zajęcia o charakterze kulturalnym, prozdrowotnym, rekreacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym są prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Pobyt i zajęcia realizowane w ramach działalności Klubu są dobrowolne i nieodpłatne.
Budynek, w którym mieści się Powiatowy Klub Seniora nie posiada barier architektonicznych. Pomieszczenia Klubu są wyposażone w nowoczesny sprzęt AGD, rehabilitacyjny, toalety wraz z łazienkami przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Na potrzeby odbywających się warsztatów, zajęć, pogadanek, do dyspozycji Klubowiczów zostały oddane do użytkowania: kuchnia wraz z wyposażeniem, sala spotkań, pomieszczenie klubowe z wydzielonymi strefami: telewizyjną i komputerową, pomieszczenie do terapii indywidualnej, pokój do odpoczynku, pralnia i prasowalnia, pomieszczenie do zajęć ruchowych z urządzeniami do fitnessu oraz sprzętem rehabilitacyjnym.
W ramach prowadzonych zajęć seniorzy mają możliwość uczestniczenia w warsztatach kulinarnych, rękodzielniczych, plastycznych, teatralnych, a także w zajęciach sportowych zarówno w Klubie, jak i na basenie. Ponadto organizowane są wycieczki do pobliskich miejscowości połączone ze zwiedzaniem ciekawych miejsc, wyjazdy do wrocławskich kin, integracyjne biesiadowania.

Warunkiem członkostwa w Klubie jest złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, za pośrednictwem Klubu, wniosku o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach oraz zaświadczenia lekarskiego.
Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej PCPR lub w siedzibie Klubu.

Powiatowy Klub Seniora finansowany jest ze środków własnych Powiatu Wrocławskiego oraz dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

POWIATOWY KLUB SENIORA
ul. 1 Maja 43c
55-080 Kąty Wrocławskie
Czynny: pn-pt 8.00-16.00

Osoba do kontaktu:
Agata Seretna – Starszy terapeuta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu
tel. 698 648 707
e-mail: a.seretna@pcpr.wroclaw.pl

Strony w dziale: