Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Interwencyjnego

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

PCUS:
Powiatowe Centrum
Usług Społecznych

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy
Klub
Seniora

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Mieszkanie Chronione

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Najnowsza aktualność

Profilaktyka uzależnień

Prowadząc na co dzień zajęcia wychowawcze z młodzieżą z naszych placówek staramy się przemycać pozytywne wzorce i zachowania względem używek i nałogów. Wsparciem dla działań wychowawców były zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień, zorganizowane w ramach projektu prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, w których nasza młodzież mogła brać udział i […]

18.12.2020

Czytaj dalej

Jak do nas dojechać?

Social Media