Informacja o Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kątach…

POWRÓT

Informacja o Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich

26.03.2019

Sprawdź najnowszą aktualność dotyczącą:
Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. Czytaj ⇒

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich został utworzony w grudniu 2018r.
Placówka jest przeznaczona i odpowiednio dostosowana dla trzydziestu osób niepełnosprawnych. Zadaniem Domu jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom przewlekle psychicznie chorym, oraz upośledzonym umysłowo, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Podczas pobytu w placówce uczestnicy mogą skorzystać z proponowanych form terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach:
– pracownia rehabilitacyjna
– pracownia społeczna
– pracownia kulinarna
– pracownia gospodarstwa domowego
– pracownia arteterapii oraz bukieciarstwa
– pracownia muzykoterapii
– pracownia biblioterapii
Ponadto prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, trening budżetowy, trening higieniczny, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Każdy z uczestników codziennie otrzymuje gorący posiłek. Winda, podjazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, schodołaz oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby uczestników łazienki i toalety ułatwiają codzienne funkcjonowanie w placówce. Podstawowym celem domu jest zapewnienie oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.
Co należy zrobić przy ubieganiu się o przyjęcie do Domu Samopomocy:
1. Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej Gminie.
2. Załączniki:
– podanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z prośbą o przyjęcie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich
– zaświadczenie od lekarza rodzinnego;
– zaświadczenie od lekarza psychiatry/lub neurologa;
– wywiad środowiskowy (przeprowadza pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania);
– orzeczenie o stanie niepełnosprawności;
– decyzja lub ostatni odcinek renty;
Taki komplet dokumentów przekazuje Ośrodek Pomocy Społecznej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w celu wydania decyzji kierującej.

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich
ul. 1 Maja 43C 55-080 Kąty Wrocławskie
godziny urzędowania: pn-pt 7:30 – 15:30
Tel. 661 555 579 661 555 557
Fax. 71 316 64 06
e-mail: bjakowczyk@pcus.pl
NIP: 8961582792
REGON: 381903400
Facebook: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich
www.facebook.com
www.pcus.pl
KIEROWNIK Bogusław Paweł Jakowczyk

Jak do nas dojechać?

Social Media