Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Interwencyjnego

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

PCUS:
Powiatowe Centrum
Usług Społecznych

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy
Klub
Seniora

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Mieszkanie Chronione

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Najnowsza aktualność

MISJA POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Naszą misją jest wsparcie i dzielenie się radością z możliwości tworzenia społeczności, która w atmosferze zrozumienia i wzajemnego szacunku podnosi poziom swojej samodzielności. Działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich ukierunkowana jest na osiągnięcie przez podopiecznych zwiększonej szansy integracji, rehabilitacji społecznej oraz uniknięcia izolacji poprzez lokalną aktywizację w środowisku osób zdrowych. Głównym celem Domu […]

15.11.2019

Czytaj dalej

Jak do nas dojechać?

Social Media