Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Interwencyjnego

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

PCUS:
Powiatowe Centrum
Usług Społecznych

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy
Klub
Seniora

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Mieszkanie Chronione

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Najnowsza aktualność

Warsztaty integracyjne – arteterapia

Widząc się każdego dnia w tym samym miejscu, mijając się na schodach, przechodząc obok siebie – w pewnym momencie chcemy dowiedzieć się czegoś wzajemnie o sobie, poznać się. Decydujemy się wtedy zadać drugiej osobie pytanie, zaprosić do rozmowy… Dnia 9 lipca 2019 r., wychowankowie placówek wspólnie z osobami niepełnosprawnymi, będącymi podopiecznymi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy […]

12.07.2019

Czytaj dalej

Jak do nas dojechać?

Social Media