Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Interwencyjnego

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

PCUS:
Powiatowe Centrum
Usług Społecznych

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Środowiskowy Dom Samopomocy

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy
Klub
Seniora

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Mieszkanie Chronione

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Najnowsza aktualność

Dzień wolny 24 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr 29/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy, dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy. Jednocześnie informujemy, że 8 grudnia 2018 r. (sobota) jest dniem pracy […]

30.11.2018

Czytaj dalej

Jak do nas dojechać?

Social Media