Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Interwencyjnego

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

PCUS:
Powiatowe Centrum
Usług Społecznych

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy
Klub
Seniora

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Mieszkanie Chronione

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Najnowsza aktualność

Informacja o sprawozdaniach finansowych za rok 2018

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018 jednostek : Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich,  Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu Socjalizacyjnego nr 2 w Kątach Wrocławskich,  Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej typu Socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich,  Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich  zostały opublikowane na stronie […]

10.05.2019

Czytaj dalej

Jak do nas dojechać?

Social Media