Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Interwencyjnego

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

PCUS:
Powiatowe Centrum
Usług Społecznych

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy
Klub
Seniora

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Mieszkanie Chronione

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Najnowsza aktualność

Andrzejki

29 listopada wychowankowie Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kątach Wrocławskich świętowali Andrzejki! Wspólnie z wychowawcami dzieci mogły poznać tradycje związane z tym świętem oraz wziąć udział w różnych konkursach i zabawach, które zostały dla nich przygotowane. Z pomocą wychowawcom przyszły dobre wróżki, które przepowiadały przyszłość z kształtów przelanego przez klucz wosku, a także pomagały dzieciom przeobrazić […]

02.12.2019

Czytaj dalej

Jak do nas dojechać?

Social Media