Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Interwencyjnego

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

PCUS:
Powiatowe Centrum
Usług Społecznych

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy
Klub
Seniora

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Mieszkanie Chronione

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Najnowsza aktualność

Sprzęt komputerowy dla wychowanków placówek.

W dniu 26 października 2020 r. w Powiatowym Centrum Usług Społecznych wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych zostały  przekazane  w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu projektu unijnego  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″,  laptopy oraz sprzęt audiowizualny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na […]

27.10.2020

Czytaj dalej

Jak do nas dojechać?

Social Media