Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Interwencyjnego

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

PCUS:
Powiatowe Centrum
Usług Społecznych

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Powiatowy
Klub
Seniora

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Mieszkanie Chronione

w Kątach Wrocławskich

Więcej...

Najnowsza aktualność

„Wytworki-potworki: Bajki, które niosą moc”

„To umysł kreuje świat wokół nas i nawet gdybyśmy stanęli tuż obok siebie na tej samej łące, moje oczy nigdy nie ujrzą tego, co widzą twoje.” George Gissing Nasze Dzieciaki – wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 i 2 – podzieliły się swoimi sercami i umiejętnościami artystycznymi  z innymi dziećmi w trudnej sytuacji, które przebywają w […]

16.09.2020

Czytaj dalej

Jak do nas dojechać?

Social Media